Pianos Puig

Venta y alquiler de pianosVenda i lloguer de pianos

IniciInicio
NoticiesNoticias
EquipEquipo
VendesVentas
Llibre de visitesLibro de visitas
Llibre de visitesLibro de visitas
Galeria d'ofertesGaleria de ofertas
OfertesOfertas
LloguerAlquiler
ActivitatsActividades
Servei tècnicServicio técnico
CursosCursos
ArtíclesArtículos
AfinacióAfinación
SonoritatSonoridad
MecanismeMecanismo
EsdevenimentsEventos
ContacteContacto
Segona màSegunda mano
Lloguer concertsAlquiler conciertos
Pianos nousPianos nuevos
Venda i lloguerVenta y alquiler
El meu primer pianoMi primer piano
Pianos de cuaPianos de cola
Pianos verticalsPianos verticales
OcasionsOcasiones
ConcertsConciertos
NousNuevos

Mi primer piano

El meu primer piano

Stacks Image 399

El meu fill te 8 anys i vol estudiar piano

Respostes a preguntes freqüents

Quin és el millor piano per a un estudiant?

La resposta ràpida és: un bon piano. Sempre acaba sent l'opció més econòmica i la que dóna millors rendiments personals. Ara té 8 anys, però aviat serà una necessitat si avança en els seus estudis.

Que és un bon piano?

Un piano de qualitat és el que permet d'explorar la riquesa sonora de l'instrument a través d'un teclat còmode i eficaç. Un piano ha de ser un estímul per a l'estudiant. Estudiar piano passa necessàriament per gaudir de l'instrument. Durant el període d'aprenentatge del piano els alumnes no només estan aprenent a tocar el piano, estan aprenent música!, i això significa que han de comprendre les possibilitats dinàmiques del seu instrument.
Models
Els instruments que entenem més apropiats pels estudiants són els que permeten d'arribar a nivells de grau mitjà i superior de piano. Són els models de categoria mitjana i alta de la majoria de fabricants, és a dir, els models de 116 - 130 cm. d'alçària.
Els models de categoria baixa, és a dir, els models de 108 - 112 cm. d'alçària, els desaconsellem perquè amb aquests instruments no es pot arribar a graus professionals. Són més econòmics però no més "apropiats" per a estudiants amb projecció de futur.
Marques
No es pot donar cap recomanació en especial sobre marques. Cada fabricant té un segell propi de sonoritat i, per tat, l’elecció d’una marca forma part del gust personal de cada pianista. D'altra banda, no tots els instruments produïts per una marca comparteixen el mateix criteri de qualitat. Actualment els centres de producció de molts fabricants estan ubicats en diferents països per raons de cost de producció i això comporta diferents línies de qualitat. En general, els fabricants mantenen la producció dels instruments professionals en els països d'origen deixant la producció més massiva de pianos econòmics als països asiàtics.

Quina inversió haig de fer?

Sempre aconsellem considerar la decisió de la compra d'un piano pensant a llarg termini. És una inversió important però, si bé és cert que molts joves acaben abandonant els estudis de piano, molts d'altres continuen. Creiem que cal apostar perquè continuïn i, en aquest sentit, tenir un bon piano pot ajudar molt. Si, malauradament, no hi ha continuïtat en els estudis de piano, posar en venda un bon instrument mai és un problema.
Un exemple per a un piano de preu de compra de 6.000 €
COMPRA 12 ANYS 6 ANYS
  Cost anual* Valor residual** Cost anual* Valor residual**
6.000 € 500 €/any 3.000 € 1.000 €/any 4.200 €
  El piano ha costat en total 250 €/any El piano ha costat en total 300 €/any
COMPRA. Hem triat un piano de preu de 6.000 € que seria el cost d'un piano de gama mitjana.
12 ANYS. Hem tingut en compte que un estudiant de piano inverteix de mitjana uns 10 - 12 anys en completar uns estudis de grau superior.
6 ANYS. Seria el cas d'un estudiant que, pels motius que siguin, abandona els estudis al cap de 5 o 6 anys.
* Cost anual. És el cost del piano dividit pels anys d'ús.
** Valor residual. És el valor de venda de l'instrument en cada cas. Seria d'un 30% de devaluació en el cas de 6 anys o del 50% de devaluació en el cas de 12 anys (aquests percentatges els hem triat a la baixa, normalment acostumen a ser més alts si l'instrument està ben cuidat)
En aquest exemple, ambdós estudiants hauran disposat d'un bon piano a un cost anual força raonable.
En canvi, optar per solucions provisionals en espera de resultats, com pot ser la compra d'un piano de baix cost, implica una devaluació molt més gran de l'instrument i, el més important, si decideix avançar en els estudis, haurà necessàriament de canviar de piano.

Així, doncs, tot el problema es redueix a la inversió inicial. Per això, creiem que la compra d'un piano no s'ha de considerar com una despesa sobrevinguda sinó com una inversió de futur.
En general, cal considerar que un bon piano pot tenir una vida útil d'uns 80 anys! El seu cost anual, tenint això en consideració, és ridícul.

Nou o de segona mà?

Estrenar un piano és un plaer però, finalment, l'objectiu és d'adquirir un bon instrument per treballar. Així que bàsicament és un tema de pressupost.
El mercat de pianos de segona mà ofereix magnífics instruments a preus assequibles molt interessants per als estudiants. Pot ser l'oportunitat de tenir un bon piano al mateix preu que un piano nou però de qualitat inferior.
L'antiguitat del piano, quan es tracta de bons instruments, no és un factor principal a tenir en compte. Més important que els anys de l'instrument, és saber-ne l’ús que ha tingut i sobretot el seu estat de manteniment actual.
Tant els pianos nous com els de segona mà cal adquirir-los en establiments especialitzats que donin confiança i garantia.

Confiar en els professionals

El millor consell és, sens dubte, confiar en els professors de piano i professionals del sector.
Demanar consell a un tècnic-afinador de pianos és una excel·lent opció. Sobretot si es vol comprar un piano a un particular.

Visiteu-nos!

Tots els dubtes que tingueu intentarem aclarir-los!

Mi hijo tiene 8 años y quiere estudiar piano

Respuestas a preguntas frecuentes

Cual es el mejor piano para un estudiante?

La respuesta rápida es: un buen piano. Siempre acaba siendo la opción más económica i la que da mejores resultados personales. Ahora tiene 8 años, pero pronto será una necesidad si avanza en sus estudios

Que es un buen piano?

Un piano de calidad es el que permite explorar la riqueza sonora del instrumento a través de un teclado cómodo y eficaz. Un piano tiene que ser un estímulo para el estudiante. Estudiar piano pasa necesariamente por disfrutar del instrumento. Durante el periodo de aprendizaje del piano los alumnos no solamente están aprendiendo a tocar el piano, están aprendiendo música!, i esto significa que tienen que comprender las posibilidades dinámicas del su instrumento.
Modelos
Los instrumentos que entendemos más apropiados para los estudiantes son los que permiten llegar a niveles de grado medio y superior de piano. Son los modelos de categoría media de la mayoría de fabricantes. es decir, los modelos de 116 - 130 cm. de altura.
Los modelos de categoría inferior, es decir, los modelos de 108 - 112 cm. de altura, los desaconsejamos porque con estos instrumentos no se puede llegar a grados profesionales. Son más económicos pero no más "apropiados" para los estudiantes.
Marcas
No se puede dar ninguna recomendación en especial sobre marcas. Cada fabricante tiene un sello propio de sonoridad y, por lo tanto, la elección de una marca forma parte del gusto personal de cada pianista. Por otro lado, no todos los instrumentos producidos por una marca comparten el mismo criterio de calidad. Actualmente los centros de producción de muchos fabricantes están ubicados en diferentes países por razones de coste de producción y ello comporta diferentes líneas de calidad. En general, los fabricantes mantienen la producción de los instrumentos profesionales en los países de origen dejando la producción, más masiva de pianos económicos en países asiáticos.

Que inversión tengo que hacer?

Siempre aconsejamos considerar la decisión de compra de un piano pensando a largo plazo. Es una inversión importante pero, si bien es cierto que muchos jóvenes acaban abandonando los estudios de piano, también muchos otros continúan. Creemos que conviene apostar para que continúen y, en este sentido, tener un buen instrumento puede ayudar mucho. Si lamentablemente no hay continuidad en los estudios, poner un buen instrumento en venta nunca es un problema.
Un ejemplo para un piano de precio de compra de 6.000 €
COMPRA 12 AÑOS 6 AÑOS
  Coste anual* Valor residual** Coste anual* Valor residual**
6.000 € 500 €/año 3.000 € 1.000 €/año 4.200 €
  El piano ha costado en total 250 €/año El piano ha costado en total 300 €/año
COMPRA. Hemos escogido un piano de precio de 6.000 € que seria el coste de un piano de gama media.
12 AÑOS. Hemos tenido en cuenta que un estudiante de piano invierte de mediana unos 10 - 12 años en completar unos estudios de grado superior.
6 AÑOS. Seria el caso de un estudiante que, por los motivos que sean, abandona los estudios al cabo de 5 o 6 años.

* Coste anual. Es el coste del piano dividido por los años de uso.
** Valor residual. Es el valor que aún tiene el piano después de los años de uso. Es el valor de venta del instrumento. Seria de un 30% de devaluación en el caso de 6 años o del 50% de devaluación en el caso de 12 años (estos percentages los hemos escogido a la baja, normalmente acostumbran a ser més altos si el instrumento está bien cuidadado)
En este ejemplo, ambos estudiantes habrán dispuesto de un buen piano a un coste anual bastante razonable.
En cambio, optar por soluciones provisionales en espera de resultados, como puede ser la compra de un piano de bajo coste, implica una devaluación mucho mayor del instrumento y, lo más importante, si decide avanzar en sus estudios, tendrá necesariamente que cambiar de piano.

Así, pues, todo el problema se reduce a la inversión inicial. Por ello, creemos que la compra de un piano no tiene que considerarse como un gasto sobrevenido sino como una inversión de futuro.
En general, hay que considerar que un buen piano puede tener una vida útil de unos 80 años! Su coste anual, teniendo esto en consideración, es ridículo.

Nuevo o de segunda mano?

Estrenar un piano es un placer pero finalmente el objetivo es adquirir un buen instrumento para trabajar. Así que básicamente es un tema de presupuesto.
El mercado de pianos de segunda mano ofrece magníficos instrumentos a precios asequibles muy interesantes para estudiantes. Puede ser la oportunidad de tener un un buen piano al mismo precio que un piano nuevo pero de calidad inferior.
La antigüedad del piano, cuando se trata de buenos instrumentos, no es un factor principal a tener en cuenta. Es más importante conocer el uso que ha tenido y su estado de mantenimiento actual.
Tanto los pianos nuevos como los de segunda mano conviene adquirirlos en establecimientos especializados que den confianza y garantía.

Confiar en los profesionales

El mejor consejo, sin duda, es confiar en los profesores de piano y profesionales del sector.
Pedir consejo a un técnico-afinador de pianos es una excelente opción. Sobretodo si se quiere comprar un piano a un particular.

Visitadnos!

Intentaremos aclarar todas la dudas y ofrecer nuestra ayuda.