Stacks Image 898

Afinació, manteniment i reparació de pianos

Servei propi de reparació de pianos amb experiència de més de 40 anys
Posem el nostre taller i els nostres coneixements a la vostra disposició

Stacks Image 1073

Afinació


Quan cal afinar
Els pianos moderns estan dissenyats amb una atenció especial perquè siguin raonablement estables a l'afinació. Especialment els instruments de qualitat estan molt ben construïts i també molt ben calculats per evitar problemes d'afinació. Tot i això, tots els pianos es desafinen. Depèn de molts factors decidir quin és el millor moment d'afinar un piano. No té el mateix tractament un piano de concert que un piano d'aula d'escola. Cada piano és diferent, per això el que s'aconsella és d'establir un pla de manteniment anual, a estudiar en cada cas. Es considera un bon manteniment, en termes generals, dues afinacions anuals.

Causes de la desafinació del piano
La fusta és un material molt sensible als canvis d'humitat. La tapa de ressonància del piano, que està construïda amb fusta d'avet, es comporta com una gran membrana on s'hi recolzen totes les cordes del piano. Hi ha un delicat equilibri de forces entre les cordes i la tapa de ressonància. Els canvis d'humitat ambiental són la causa principal de la desafinació del piano. Intentar mantenir la humitat ambiental regular sempre és una garantia per a l'estabilitat de l'afinació.


Manteniment

MECANISME
El mecanisme del piano està dissenyat perquè el pianista en pugui obtenir el màxim d'expressió a través del teclat. Quan el mecanisme està ben regulat la sensació del pianista és de comoditat i li permet els resultats sonors desitjats sense haver de fer esforços innecessaris.

El mecanisme té tendència a desajustar-se amb l'ús de l'instrument, sobretot quan l'ús és intens. Convé, doncs, revisar la regulació del mecanisme amb certa freqüència depenent del tipus d'instrument i del seu ús.

HARMONITZACIÓ
El martell del mecanisme contribueix decisivament en la sonoritat del piano. La seva funció és la de percudir la corda i generar el so, modulant-ne a més la intensitat i el timbre. Els martells del piano tenen una gran responsabilitat en la qualitat tímbrica del piano.

L'ús del piano implica que els martells es vagin endurint a conseqüència de la percussió repetida. El treball d'harmonització consisteix a corregir la textura i la forma del martell per aconseguir que els martells recuperin la seva condició original. Els resultats d'una bona harmonització acostumen a ser espectaculars.

Stacks Image 1049
Stacks Image 1052

Reparació

Els pianos, sobretot si són de bona manufactura, sortosament duren molt anys. Però no són eterns!
Tard o d’hora arriba el moment que necessiten anar al taller.

La reparació important més habitual és la del mecanisme perquè té un desgast important pel seu ús continuat. Totes les peces del mecanisme estan fabricades amb fusta, pells i feltres, tot plegat amb la intenció que el moviment sigui silenciós. Naturalment arriba el dia que ja no n'hi ha prou amb un treball de manteniment regular i cal renovar completament el mecanisme.

Un instrument d’ús professional li cal una reparació del mecanisme cada 15 - 20 anys de mitjana.

Stacks Image 1063
Stacks Image 1060

Al llarg de la vida del piano l'arpa, és a dir, les cordes, claviller d'afinació i tapa harmònica també necessiten intervencions periòdiques. El problema més important acostuma a ser que el piano ja no aguanta bé l'afinació o que les cordes perden sonoritat. Les clavilles d'afinació van inserides a la fusta del claviller i al llarg dels anys la fusta té tendència a perdre adherència sobre les clavilles. Les cordes sovint agafen rovell per humitat de condensació.

La humitat ambiental, per excés o per defecte, és responsable de la majoria dels problemes dels pianos, tant del mecanisme com de l'arpa. Un bon control de la humitat ambiental allarga la vida del piano amb bona salut.

Sempre que es tracti d'un bon instrument surt a compte fer-li les reparacions que calgui perquè si valorem el cost que representa la seva substitució per un piano nou no hi ha dubte que és més econòmic.