Josep Puig

menu-to-close-2

BlüthnerTreballs de restauració de piano de cua Blüthner. Piano fabricat a Leipzig l'any 1898.
Tres quarts de cua de 2,27 m.

Procés de restauració

Moble de noguera, teclat de marfil i èben, mecanisme original Blüthner i sistema de cordes "aliquot" (quarta corda ressonant) també original Blüthner.

El piano tenia signes evidents d'haver tocat intensivament durant molts anys. Senyal que ha estat gaudit i estimat pel seu propietari, res millor per mantenir jove un piano. Actualment feia molts anys que havia estat abandonat, però.

Vaig prendre la decisió de fer un treball integral de restauració de l'instrument respectant tots els criteris de disseny patentats per Blüthner i que formen part de la personalitat d'aquest instrument. Ha estat un treball llarg i meticulós i el resultat molt gratificant.

Estat de desgast dels martells.
Estat del vestigi del teclat.
Restauració de l'ivori tecla a tecla
Resultat final
Extracció de les cordes originals
Extracció de les cordes originals
Extraccció de l'arpa de fosa
Estat de la tapa de ressonància original
Extracció del vernís original
Procés de revernissat
Instal·lació de l'arpa de ferro un cop preparada i relacada
Procés d'encordat
Procés d'encordat
Procés de lacat del moble
Procés de lacat del moble
Aspecte final
Vista posterior