Josep Puig

menu-to-close-2

Steinway model CTreballs de restauració de piano de cua de marca Steinway, fabricat a Hamburg.

Tres quarts de cua de 2,27 m.

Procés de restauració

Aquest piano va ser vìctima del temporal Glòra que fa afectar la costa catalana l'any 2020.

El piano, situat en una planta baixa de Vilanova, tot i que l'aigua no el va afectar directament, va rebre les conseqüències un excés d'humitat ambiental.

Aspecte que tenien les cordes rovellades
Aspecte que tenien les clavilles d'afinació rovellades
Desencordat del piano
Procés de preparació de la tapa de ressonància per un nou envernissat
Tapa a punt de vernís
Aplicació de capes de vernís
Última capa de vernís
Arpa del piano pintada i a punt per instal·lar
Ajust de posició afermat de l'arpa
Inici d'encordat amb cordes i clavilles noves
Encordat
Cordes a lloc i primera afinació
Instal·lació del mecanisme i afinacions
Instal·lació d'un nou joc de martells del mecanisme
Instal·lació del joc de martells.
Estat original del ploms dels apagadors, inflats per l'humitat
Aspecte final